Úvodní stránka

„Československo 2018“ je sdružením přátel myšlenky znovusjednocení ČSR. Působí jak v České republice, tak na Slovensku.
Cílem hnutí je uspořádání referenda o znovusjednocení Českého a Slovenského státu, t.j. obnovení ČSR. Orientačním cílovým termínem je: dosažení referenda do roku 2018.
K činnostem patří:

  • shromážďování stoupenců myšlenky sjednocení České a Slovenské republikyfrcs
  • propagování myšlenky sjednocení
  • posilování přátelských vztahů mezi Čechy a Slováky
  • pořádání společenských akcí
  • vedlejší a přidružené aktivity
  • usilování o naplnění cíle iniciativy – uskutečnění referenda o obnovení ČSR

Až (pokud) bude shromážděno dostatečné množství stoupenců myšlenky sjednocení České a Slovenské republiky, bude zahájena petiční kampaň za účelem sesbírání určeného množství podpisů, t.j. 50 000 podpisů v ČR a 350 000 podpisů v SR.  Petice bude obsahovat text: „My, níže podepsaní občané, žádáme o vypsání referenda o znovusjednocení Československa.“ Pokud se tyto podpisy nashromáždí, budou petice odevzdány prezidentům obou zemí. O výsledku rozhodnou občané. Uskutečněním referenda činnost iniciativy končí.

Zásady fungování iniciativy Československo 2018:

  1. smysl hnutí nesmí být změněn ani odchýlen od původního zadání
  2. hnutí by mělo zůstat v možné míře politicky vyvážené, ideologicky nezaměřené, nestranické, nekomerční
  3. nesmí být zneužito k propagaci jedné politické strany nebo jedné ideologie na úkor jiných
  4. vedle hlavní činnosti mohou být vykonávány vedlejší a přidružené aktivity, které jsou provozovány individuálně a na vlastní zodpovědnost

Účastníci iniciativy „Československo 2018“ vyjadřují souhlas s těmito pravidly.

(Cíl: 1000 hlasů „ano“)

Reklamy