Argumenty pro

ic3 Československo by…

 1. mělo větší možnost se prosadit ve světě a v Evropě
 2. posílilo přátelské vztahy a sounáležitost mezi našimi národy
 3. mohlo lépe odolávat hrozbám z vnějšku
 4. mohlo účinněji provádět samostatnou zahraniční politiku

Proč znovusjednocení Československa?

– Rozdělení Československa v r. 1992 bylo chybou. Mnoho lidí si ho nepřálo. V referendu by jej lidé pravděpodobně neschválili. Asi nejpádnější důvod, proč nesouhlasit se současným stavem a vést diskuze o obnovení ČSR.
– Doba společného státu byla úspěšná, jméno ČSR se proslavilo ve světě, a ještě je známé dodnes. Mnoho našich občanů se dodnes hlásí k čechoslovakismu.
– Z geopolitického hlediska bývá silnější větší stát, než státy rozdělené.
– Sjednocení Československa by byl symbolický akt – vyjádření přátelství, a možný začátek dalších změn v našich státech. Symbolické vykročení do nové budoucnosti.
– Může být vyjádřením touhy občanů po napravení poměrů k lepšímu stavu. (Někteří touží po tom, jaké to bývalo dříve). Nemusí to ale být jen návrat – nový stát může být založen na nových principech, např. více rovnoprávné postavení, uspořádání, principy vládnutí apod.
– Český a slovenský národ historicky patří k sobě.
– První stát z r. byl koncipován jako „společný stát Čechů a Slováků“.
– Jako národy a kultury k sobě máme velmi blízko po všech stránkách (jazykově apod.) a pojí nás silná, přirozená pouta.
– Máme za sebou dlouhou dobu ve společném státu (1918 – 1938, 1945 -1993).
– Naše soužití a bylo přátelské, i když světová situace byla často nepříznivá a náročná (války, okupace, studená válka). Mezi našimi národy byly vždy přátelské vztahy a blízkost.
– Čeští politici a osobnosti na slovensku a slovenští v Česku nejsou výjimkou.
– Úspěšné sjednocení Československa může být také dobrým příkladem pro další rozdělené země ve světě.
– O osudu zemí by poprvé nerozhodovali politici, ale rozhodli by lidé.

Nejrozšířenější „mýty“ spojované se znovuobnovením Československa.

„Slovensko se dostane do područí Čechů.“ Je to mylný názor. Nový společný stát by byl založen na principu rovnoprávnosti a rovnocennosti, kde by bylo buď zaručeno, že žádný z národů nebude mít menší rozhodovací pravomoci a zastoupení než druhý, nebo oběma národům dány stejné, spravedlivé podmínky a pravidla fungování. V případě federativního uspořádání by měla obě mít vlastní zákonodárství, národní parlament, zákony i politickou reprezentaci jako dosud. V případě unitárního státu by Československo bylo republikou s jedním parlamentem, zákony a reprezentací, v nichž by měly oba naše národy stejné možnosti a příležitosti se angažovat. Není důvod, aby Slovensko bylo v „područí“, když bude mít stejné možnosti a postavení jako Čechy, pokud je bude náležitě využívat.

„Všichni budou muset přijmout národnost ‚Čechoslováci‘ „. Když vznikne stát Československo, budou v něm i nadále žít dva národy, Češi a Slováci. Každý si bude moci vybrat, zda se rozhodne uvádět jako svou národnost Čech, Slovák, nebo Čechoslovák. Není potřeba se obávat ztráty národnosti.

     Další výhody:

 1. Slovensko aj Česká republika ma dlhodobo problém pri riešení korupcie a trestných činov, ktoré siahajú k vysoko postaveným politikom. Vznikom Československa by boli prerušené lokálne väzby a tým posilnený výkon spravodlivosti. Federálne vyšetrovacie orgány by neboli napojene na lokálnych bossov,
 2. značka – aj dnes sa uvažuje o obnove značky Made in CSR, pretože tá má na celom svete dobré meno,
 3. vzájomná dôvera – s nikým iným nie je tak ľahko predstaviteľné mať spoločné vojenské velenie zahraničných misii. Rovnako treba zdôrazniť. že keď Česi nemali nadzvukové letectvo, chránili ich slovenské Migy. A platí to aj opačné- ak by mali dnes Slováci niekomu zveriť ochranu svojho vzdušného priestoru, potom Čechom. Projekt vzájomného stráženia vzdušného priestoru je jasným dôkazom o vzájomnej dôvere,
 4. spoločné televízne relácie ako napr. Superstar a pod. dokazujú, našu blízkosť aj v pop-kultúre,
 5. dlhodobo sa uvažuje aj o spoločnej futbalovej lige – jednoducho platí, že existujú prirodzene existujúce pojivá, ktoré ľudia spontánne cítia.

Přišlo od čtenářů:

Výhody:

Predovšetkým väčší spoločný priestor na trh. (Peter Kružlík)


pán „aďo“ napsal:

Stránky ,, ZA “ spojenie:

 1. ČR má kvalitnejšie školské zákony a osnovy
 2. Majú lepšie a solidárnejšie nadstavený zákon sociálnej práci kde rozväzuje ruky neštátným a občianskym spoločnostiam v rámci soc. výpomoci.
 3. Lepšie majú nadstavenú podporu stredných a malých živnostníkov, v SR je v súčastnosti pomalá devastácia živnostníkov podobne ako v 50tych rokoch komunistami.
 4. Majú lepšie nadstavenú podporu cestovného ruchu a s tým súvisace rekonštrukcie chránených pamiatok.
 5. V ČR odsúdili za posledné roky zopár vysokopostavených politikov, v SR ani jeden prípad napr.( Gorila, nástenkový tender atd.)
 6. Infraštruktúra v ČR je v lepšom stave.
 7. V Českom zdravotníctve sa ročne preinvestuje cca o 200 % viac financií ako v SR.To vidno, že Český systém si viac chráni zdravotne svojich občanov ako Slovenský v ktorom je všade korupcia.

další nám poslala paní Stela:

+ Spoločný hokejový tím (Československá republika by bola na najvyšších priečkach IIHF)
+ Veľké plus pre budúce generácie, nové formy vzdelávania
+ Pracovné ponuky (celkový ekonomický vzrast)


Za spojení ČSR by byl lepší těžký a lehký průmysl, lepší zemědělské hospodářství rostlinná a živočišná výroba, hutní výroba , dopravní infrastruktura, spojení nerosných bohatství. Miroslav Adamec


Napadají vás další výhody společného státu? Napište nám je!

Reklamy